przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216915 odwiedzin

Zajęcia logopedyczne

A A A

 

Dziecko musi się uczyć mowy. Uczy się jej od otoczenia. Nie wolno czekać, musimy działać!"
L. Kaczmarek

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne w każdym oddziale przedszkola

W profilaktycznych, oddziałowych zajęciach logopedycznych biorą udział wszystkie przedszkolaki. Zajęcia odbywają się w salach poszczególnych oddziałów. Profilaktyczne zajęcia oddziałowe służą rozgrzewce aparatu artykulacyjnego, a także pracy nad integracją mowy z pracą motoryki małej (ręki) oraz słuchu fonemowego (odpowiedzialnego między innymi za różnicowanie głosek). Dzieci pracują nad wyćwiczeniem prawidłowego oddechu, wydłużeniem fazy wydechowej. Podczas zajęć mamy dwie zasady: wszyscy wykonujemy ćwiczenia języczkowe najlepiej jak potrafimy, każde dziecko ma szansę zostać trenerem poszczególnych ćwiczeń. Wszystkie dzieci wykonują ćwiczenia  na miarę swoich możliwości, nie rywalizując. Każdy aparat artykulacyjny jest bowiem nieco inaczej zbudowany, przez co każde z dzieci może wykazać się w innych ćwiczeniach, a spotykamy się po to, aby doskonalić umiejętności i przygotować narządy mowy do prawidłowego, poprawnego mówienia w przyszłości.
W ramach zajęć profilaktycznych ćwiczymy  sprawność słuchową, a więc przede wszystkim, uważność słuchową, pamięć słuchową, poprzez naukę pokazywanych wierszyków, słuchanie tekstów ze zrozumieniem oraz ćwiczymy słuch fonemowy, analizę i syntezę wyrazową i sylabową, a w oddziale najstarszych dzieci analizę i syntezę głoskową. Dobra sprawność analizatora słuchowego jest warunkiem sprawnego opanowania umiejętności czytania i pisania. W najstarszym oddziale od II semestru utrwalamy najtrudniejsze i  najpóźniej powstające głoski języka polskiego (głoski szumiące).

Logopedyczne zajęcia grupowe

Logopedyczne zajęcia grupowe w naszym przedszkolu rozpoczęły się  2 października 2019 r. Na terenie przedszkola funkcjonują 3 grupy obejmujące dzieci z oddziałów 4, 5, i 6-latków. Ogółem w zajęciach bierze udział 11-ścioro dzieci z 4 oddziałów. Zajęcia są dostosowane do potrzeb  i możliwości dzieci. Tempo pracy uwzględnia  możliwości dzieci w opanowaniu wprowadzanego  materiału. Wszystkie uczestniczące w grupowej terapii dzieci proszone są o przynoszenie zeszytów do których są wklejane materiały do utrwalania z rodzicami w domu. W ramach logopedycznych zajęć grupowych dzieci podnoszą sprawności motoryczne narządów mowy, ćwiczą sprawność analizatora słuchowego i słuchu fonemowego, utrwalają wywołane głoski, rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe i umiejętność wypowiadania się zdaniami. 

 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt