przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216920 odwiedzin

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

A A A

Zajęcia oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne odbywają się we wszystkich oddziałach i są prowadzone przez pedagogów specjalnych. Podczas zajęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ćwiczą wraz ze swoimi rówieśnikami.

Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne – angielską nauczycielkę tańca i ruchu. Opracowane przez nią doświadczenia wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie
z dorosłymi w trakcie tzw. „baraszkowania”. Prostota i naturalność są głównymi walorami tej metody i stanowią o jej wartości i powodzeniu. 

Udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego wpływa stymulująco na  rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy dziecka.

Ćwiczenia (a raczej „doświadczenia” – jak nazywa je sama autorka) oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie fizycznym (dotyku), co sprzyja tworzeniu więzi emocjonalnych i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

 

W Metodzie Ruchu Rozwijającego można wyróżnić kilka kategorii doświadczeń:

1. doświadczenia prowadzące do poznania siebie i  własnego ciała (świadomość własnej osoby),

2. doświadczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni),

3. doświadczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem
i grupą (świadomość innych osób i kontakt z nimi):

  • oparte na relacji „z” (opiekuńczej – partner słabszy poddaje się ruchom silniejszego, aktywnego partnera który się nim opiekuje. Dzięki temu dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa i nabiera zaufania do partnera
    i grupy),
  • oparte na relacji „przeciwko” („siłowe” – wykonywane  z użyciem siły. Obie osoby są tu aktywne, a ich energia jest skierowana na przeciwstawienie się sobie. Dzięki temu dziecko uświadamia sobie swoje możliwości i zwiększa się jego poczucie wartości),
  • oparte na relacji „razem” (partnerskiej –partnerzy zwracają uwagę na swoje wzajemne potrzeby i realizują je współdziałając harmonijnie co ma na celu rozwijanie współpracy w grupie).

4. doświadczenia twórcze.

 

Zapisz się na newsletter

kontakt