przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
205047 odwiedzin

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE PANOWANIA PANDEMII  COVID – 19

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie ma możliwości przeprowadzenia rekrutacji według wszystkich zasad obowiązujących w regulaminie rekrutacji dzieci niepełnosprawnych do przedszkola. 

 

Wprowadza się zmiany dotyczące punktów:

 IV – etapy rekrutacji:

  • Rezygnacja z przeprowadzenia wywiadów z rodzicami.
  • Dziecko nie będzie poddane obserwacji w oddziale przedszkolnym w  celu dokonania wstępnej diagnozy funkcjonalnej.
  • Dziecko może być przyjęte do przedszkola tylko na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji dostarczonej przez rodziców oraz w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej placówce – opinii 

specjalistów prowadzących zajęcia.

  • Dziecko zostaje przyjęte do przedszkola na miesięczny okres adaptacyjny w celu określenia jego poziomu funkcjonowania. Dziecko będzie wówczas obserwowane przez specjalistów podczas zajęć zorganizowanych, swobodnej aktywności, pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego, spożywania posiłków i wykonywania czynności samoobsługowych.

 

VII – obowiązki rodziców w procesie rekrutacji:

  • Rodzic zostaje zwolniony z obowiązku umówienia się na wywiad i zgłoszenia się wraz z dzieckiem na obserwację.   
  • Rodzic jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowej dokumentacji - jeżeli dziecko taką posiada tzn. opinię z zajęć  specjalistycznych, opinię z Wczesnego Wspomagania Rozwoju, diagnozę z Integracji Sensorycznej, informację o funkcjonowaniu dziecka

z placówek do których uczęszcza oraz innych dokumentów, które zawierają  istotne informacje o dziecku.

 

Zapisz się na newsletter

kontakt