przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216912 odwiedzin

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

A A A

Rodzice dzieci niepełnosprawnych składają dokumenty osobiście w sekretariacie przedszkola lub u dyrektora, bez wcześniejszego logowania się w systemie elektronicznego naboru. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składamy następujące dokumenty:                

 

- podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola z uzasadnieniem,                            

- dokumentację wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (orzeczenie),                  

- opinie o dziecku, programy terapeutyczne jeśli dziecko takie posiada,                         

- dokumentację medyczną lub psychologiczną szerzej obrazującą zaburzenia dziecka w celu jak najszybszej organizacji pomocy,          

- inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka.                      

            
W przypadku oczekiwania przez rodziców na orzeczenie, należy przedłożyć zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej potwierdzające, iż dziecko jest w trakcie diagnozy, a orzeczenie jest w trakcie wystawiania.

Zapisz się na newsletter

kontakt