przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216913 odwiedzin

Ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

A A A
  •  Ćwiczenia rozwijające  percepcję wzrokową oraz  koordynację wzrokowo – ruchową (czyli współpracy oka i ręki):

- wskazywanie i rozróżnianie osób z najbliższego otoczenia,

- przyglądanie się przedmiotom znajdującym się w pobliżu dziecka,

- wyciąganie ręki po wskazany przedmiot,

- trzymanie i przekładanie z ręki do ręki wybranego przedmiotu,

- branie i odkładanie wskazanego przedmiotu w określone miejsce,

- wskazywanie przedmiotów znanych dziecku (zabawek, przedmiotów codziennego użytku),

- wskazywanie przedmiotów na obrazkach,

- napełnianie pudełka klockami (wkładanie do wyznaczonego miejsca),

- układanie klocków w jednej linii (tworzenie prostych układów rytmicznych),

- piętrzenie i segregowanie klocków  i zabawek,  

- dobieranie takich samych przedmiotów (np. dwie lalki, dwa misie),

- dopasowywanie obrazków do przedmiotów i odwrotnie,

- zgadywanie czego brakuje (spośród dwóch, trzech przedmiotów jest chowany jeden z nich, a dziecko odgaduje, którego przedmiotu brakuje),

- pogrubianie i odwzorowywanie prostych kształtów,

- wprowadzanie prostych zabaw tematycznych np. zabawa w dom

- rozkładanie i składanie zabawek konstrukcyjnych,

- wskazywanie przedmiotów na planszy na podstawie słyszanej nazwy,

- składanie obrazków złożonych z kilku elementów.  

 

Usprawnienie percepcji wzrokowej na materiale:
Bezliterowym:
- rozpoznawanie treści obrazków,
- dobieranie par jednakowych obrazków (loteryjki, dobieranki),
- dobieranie części do całego obrazka,
- układanie obrazków z części,
- dobieranie jednakowych form geometrycznych z części.
- rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów.
- kończenie zaczętych rysunków,
- rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
- odwzorowanie graficzne szlaków,
- różnicowanie elementów graficznych i rysunków,
- odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów,
- zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól,
- różnicowanie znaków graficznych.
Literowym:
- wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,
- lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu.
- utrwalanie kształtu i położenia liter ze szczególnym uwzględnieniem
par liter ..w-m' .,n-u' ..b-d' „b-p".
- wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie,
- wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście,
- odpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,
- loteryjki wyrazowe.

Zapisz się na newsletter

kontakt