przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216913 odwiedzin

Charakterystyka pracy specjalistów

A A A

... Nie należy nikogo przekreślać, nikogo potępiać,

bo w każdym jest coś pozytywnego, ale należy

dać wszystkim i każdemu możliwość rehabilitacji

przez pracę naprawczą, rzetelną i uczciwą, na

której nam tak zależy i która jest nam tak

bardzo potrzebna..."

 

M. Grzegorzewska

Listy do młodego nauczyciela

 

 

Nasza praca z dzieckiem niepełnosprawnym polega na korygowaniu, usprawnianiu i kompensowaniu zaburzonych funkcje oraz dostosowywaniu treści nauczania do jego możliwości. Pracujemy w oparciu o różnorodne metody aktywizujące m. in.: metodę komputerowego wspomagania, logorytmikę, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Dennisona, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, „Poranny Krąg”- stymulacja polisensoryczna według pór roku, metodę malowania dziesięcioma palcami, metody plastyczne, gry i zabawy ruchowe, wybrane techniki relaksacyjne, Pedagogikę Zabawy, wykorzystując zasoby bogato wyposażonych gabinetów terapeutycznych oraz sprzęt rehabilitacyjny i terenowy. Ściśle współpracujemy z nauczycielkami grup wymieniając się spostrzeżeniami i uwagami na temat funkcjonowania dzieci oraz wspomagając ich pracę podczas zajęć dydaktycznych, otwartych zajęć z rodzicami, podczas imprez i uroczystości przedszkolnych.

Prowadzimy Grupę wsparcia" dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w ramach której rodzice mają możliwość skonsultować swoje problemy z nami – specjalistami oraz innymi rodzicami. Warto dodać, iż współpracujemy z placówkami zajmującymi się problemami dzieci niepełnosprawnych, m. in.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ponadto prowadzimy obserwację poczynań naszych podopiecznych, wymieniając się spostrzeżeniami. Ściśle współpracujemy z wychowawczyniami grup poprzez wspomaganie ich w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej każdego dnia, wymianę doświadczeń oraz informacji na temat dostrzeżonych postępów i problemów dzieci niepełnosprawnych.

Zapisz się na newsletter

kontakt