przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216913 odwiedzin

Co nas wyróżnia

A A A

 

CO NAS WYRÓŻNIA


* W przedszkolu pracują wysoko wykwalifikowane nauczycielki, których wykształcenie jest systematycznie uzupełniane poprzez uczestnictwo m.in. w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i warsztatach szkoleniowych..  

* Dla nas każde dziecko jest kimś wyjątkowym! Każde dziecko jest inne, ma inne talenty, zdolności i możliwości. Dlatego każde z nich jest traktowane indywidualnie. Nie narzucamy zainteresowań, tylko stwarzamy warunki do wszechstronnego, możliwie jak największego rozwoju każdego przedszkolaka.

* Naszym atutem jest to, że grupy liczą do 20 dzieci. Dzięki temu możemy skupić się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka. Szybciej dostrzegamy problemy naszych podopiecznych i możemy im skutecznie przeciwdziałać.

* Przedszkole jest otwarte dla wszystkich dzieci niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jak również statusu materialnego rodziny, pod warunkiem, że dzieci te nie stanowią zagrożenia dla siebie i innych.

* Staramy się tworzyć wspólnotę dzieci zdrowych i niepełnosprawnych poprzez zrozumienie, akceptację, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby dzieci poprzez wspólną zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego i odkrywały otaczający je świat.

* Dzieci są pod stałą opieką specjalistów - pedagogów specjalnych, terapeuty SI oraz logopedy.

* Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że przebywanie w grupie rówieśniczej dzieci z deficytami rozwojowymi jest podstawą ich terapii. Tutaj są one całkowicie akceptowane, łatwiej przyswajają wiedzę i nawiązują kontakty. Ogromne korzyści czerpią również dzieci zdrowe ponieważ od początku uczą się opiekuńczości, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, czują się odpowiedzialne za koleżanki i kolegów. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie się ich osobowości.

* Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywa się w wymiarze od 2 do 4 godzin tygodniowo w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka Jest oparta o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia wszystkie problemy rozwojowe dziecka.

* W przedszkolu funkcjonuje „Grupa wsparcia" dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w której rodzice mogą skonsultować swoje problemy z innymi rodzicami oraz ze specjalistami.

 * Posiadamy 3 gabinety terapeutyczne, które są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczno - terapeutyczne, a wśród nich m.in. komputer z nowym oprogramowaniem do diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęć logopedycznych.

* W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o zespołowy model pracy - specjaliści ściśle współpracują z nauczycielkami, co skutkuje diagnozą obejmującą wszystkie aspekty rozwoju dziecka oraz wdrożeniem programu pomocy, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

* Każdą z naszych grup na co dzień zajmują się trzy osoby - nauczyciel, pomoc nauczyciela i pracownik obsługi, które są dodatkowo wspomagane przez pedagoga specjalnego.

* Nasze przedszkole ma piękny i bardzo duży ogród (największy w Sochaczewie) ze starodrzewem, który wyposażony jest w wysokiej jakości, nowy i bezpieczny sprzęt do zabaw.

* Akceptujemy każdy rodzaj diety; warto również wspomnieć, że posiłki są przygotowywane przez wykwalifikowanego dietetyka, a w jadłospisie podajemy informację o występujących alergenach.

* Przedszkole posiada bardzo duże, słoneczne, przestronne i funkcjonalne sale. Pomieszczenia są kolorowe i dobrze wyposażone - z kącikami aktywności, gdzie dzieci mogą nabywać wiedzę i umiejętności poprzez doświadczanie i działanie.

 * Na bieżąco dokupujemy pomoce i zabawki, aby zapewnić atrakcje naszym przedszkolakom. 

* Możemy poszczycić się bogatą współpracą z rodzicami - organizujemy różnego rodzaju zajęcia otwarte, imprezy rodzinne, spotkania świąteczne.

* Spośród innych przedszkoli wyróżniają nas imprezy takie jak: Uroczyste zakończenie roku szkolnego czy Jasełka, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców i są połączone z występami na dużej scenie - odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury na Boryszewie. Co roku organizujemy również huczne Pikniki Integracyjne podczas których bawią się całe rodziny.

* Mamy wieloletnie doświadczenie i możemy pochwalić się dużymi sukcesami pedagogicznymi - odnosimy liczne zwycięstwa w konkursach miejskich, powiatowych i ogólnopolskich.

* Posiadamy dobrze wyposażoną salę gimnastyczno - rehabilitacyjną oraz salę do zajęć muzyczno - rytmicznych.


Zapisz się na newsletter

kontakt