przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216918 odwiedzin

Historia przedszkola

A A A

 

RYS HISTORYCZNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE


Rys historyczny został sporządzony na podstawie przekazu ustnego i dostępnych materiałów archiwalnych.


Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie - taką nazwę nosi obecnie nasza placówka. Mieści się przy ulicy 15-go sierpnia 50.


W roku 1956 roku w miejsce żłobka powstało Przedszkole przy Zakładach Chemicznych w Boryszewie w Sochaczewie.

Rozpoczęło swoją działalność z dwoma oddziałami. Pierwszą kierowniczką była pani Stefania Grotek. W kolejnych latach dyrektorami naszego przedszkola były:

- pani Maria Pstrągowska,

- pani Alina Jarzębowicz,

- pani Anna Hyckowska,

- pani Wanda Grewińska,

- pani Danuta Kalkucińska,

- pani Zofia Rybicka,

- pani Danuta Makarewicz.


W roku szkolnym 1968/69 powstał trzeci oddział. Placówka objęta była wówczas patronatem i finansowana przez Zakłady Boryszew Erg w Sochaczewie. Do przedszkola przyjmowane były w pierwszej kolejności dzieci pracowników tychże zakładów.


Styczniu 1982 roku przedszkole zostało przekazane Wydziałowi Oświaty i Wychowania w Sochaczewie i odtąd nosiło nazwę Państwowe Przedszkole Nr 4.

Było placówką publiczną i podlegało pod Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sochaczewie.


W roku szkolnym 1983/84 ze względu na coraz większą liczbę dzieci korzystających z przedszkola zwiększyła się liczba grup przedszkolnych z trzech na cztery.


W 1991 roku przedszkole przeszło pod Zarząd Gminy i od tego roku nosiło nazwę Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Sochaczewie. Organem prowadzącym była Gmina Miasto Sochaczew a nadzór pedagogiczny sprawowało Kuratorium Oświaty w Skierniewicach.


Od 1992 roku zgodnie z zarządzeniem przeniesienia „zerówek" do przedszkoli nasza placówka liczyła pięć oddziałów i obejmowała opieką, wychowaniem i nauczaniem 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Było tak przez okres pięciu lat.


Od roku 1996 przebywają w naszej placówce dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Właśnie w tym roku po raz pierwszy zostało przyjętych do przedszkola czworo dzieci z deficytami rozwoju.


Rok później we wrześniu 1997 roku z inicjatywy pani dyrektor Danuty Makarewicz za zgodą Urzędu Miasta Sochaczew utworzono pierwszą grupę integracyjną. Tak właśnie rozpoczęła się nasza działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, która trwa do dziś.


We wrześniu 2002 roku dyrektorem placówki została wybrana w drodze konkursu pani dyrektor Beata Okraska - Ćwiek. To właśnie dzięki jej staraniom w tym samym roku rozpoczęła działalność II grupa integracyjna a w następnym roku kolejne dwie grupy.


Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi to obecnie jedyna taka placówka na terenie Powiatu Sochaczewskiego, która obejmuje wychowaniem i nauczaniem obok dzieci zdrowych dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 8 lat.


Funkcjonowanie grup, w których przebywają razem dzieci zdrowe i specjalnej troski jest możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu organu prowadzącego, dyrektora i całego personelu. Wizerunek dawnej „przedszkolanki" na zawsze odszedł w zapomnienie.


Obecnie wszystkie nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym wciąż poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach szkoleniowych.


Współpracują z klasami integracyjnymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, neurologiczną i wieloma innymi instytucjami (Domem Pomocy Społecznej, z miejscowymi mediami, szkołami, policją, strażą pożarną). Nasze przedszkole zatrudnia doradcę metodycznego i specjalistów: czterech pedagogów specjalnych, terapeutę SI, psychologa i dwóch logopedów.


Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, całego personelu oraz dzięki hojności sponsorów i przyjaciół dzieci nasza placówka zmieniła swoje oblicze. Wizerunek zmienił zarówno budynek jak i teren przedszkolny. Dokonano wielu znaczących remontów. Poprzez to podniósł się poziom pracy naszej placówki.


Od 01 lutego 2012 roku dyrektorem naszego przedszkola jest pani dyrektor Monika Kacprzak.


Najważniejszym naszym zadaniem jest stworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom, wręcz rodzinnego, rozpoznawanie oczekiwań edukacyjnych i taki dobór oferty edukacyjnej by zaspokoić potrzeby wszystkich: dzieci,rodziców, miasta.

Drzwi naszego przedszkola są zawsze otwarte.

Zapisz się na newsletter

kontakt