przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216920 odwiedzin

Nasze innowacje

A A A

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami

Integracyjnymi realizuje:


1. Program edukacyjno - wychowawczy pt. "JESTEŚMY RAZEM"  

( PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

PT. "JESTEŚMY RAZEM".pdf)


2. Program edukacyjny "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"


3.Tablica uczuć "JACY JESTEŚMY"


4. Zajęcia z elementami metody "PORANNEGO KRĘGU"


5. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne


6. Spotkanie rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

w ramach "GRUPY WSPARCIA"


7. Diagnoza dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych testem PEPR-R


8. Kinezjologia edukacyjna


9. Udział rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

w zespołach omawiających IPET - wspólne poszukiwanie mocnych i słabych stron dziecka


10. Pedagogika zabawy - KLANZA


11. Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich


12. Grupowe zabawy logopedyczne w oparciu o autorski program Romany Sprawka i Joanny Graban


13. Łączenie zajęć logopedycznych z elementami SI


14. Wykorzystywanie w pracy z dziećmi programów komputerowych np. "LOGOPEDIA".

 

 


 

Zapisz się na newsletter

kontakt