przejdź do Sochaczew.pl
179100 odwiedzin

Regulamin wycieczek pieszych i autokarowych

A A A

REGULAMIN WYCIECZEK PIESZYCH I AUTOKAROWYCH

ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

 

 

WYCIECZKI PIESZE

 

1.Przed każdym wyjściem z przedszkola na spacery i piesze wycieczki nauczyciel powinien

  • poinformować dyrekcję przedszkola o zamiarze wyjścia,
  • wpisać do zeszytu wyjścia i dziennika: datę, cel wycieczki, ilość dzieci, liczbę opiekunów, godzinę wyjścia i podpis nauczycielki.

2.Każde dziecko ma kamizelkę odblaskową.

3.Liczbę opiekunów nauczyciel dobiera wg zasady:

  • 1 opiekun (nauczyciel lub pomoc nauczyciela) na 10 dzieci,
  • 1 opiekun (nauczyciel lub pomoc nauczyciela) na 5 dzieci/grupy integracyjne/.

4.Na czele kolumny z pierwszą parą dzieci zawsze idzie nauczyciel, drugi opiekun idzie po środku kolumny, a na końcu kolumny idzie trzeci opiekun. Kolumna porusza się po chodniku zawsze prawą stroną.

5.Ściśle przestrzegane są zasady ruchu drogowego tzn. przechodzimy w miejscach wyznaczonych, zatrzymując wcześniej ruch pojazdów (ruch pojazdów zatrzymuje jeden z opiekunów), co umożliwi grupie bezpieczne przejście.


WYCIECZKI AUTOKAROWE


1.Przed każdym wyjazdem na wycieczkę nauczyciel powinien:

  • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczce,
  • przygotować listę dzieci i opiekunów,
  • przeszkolić opiekunów
  • uzyskać podpisy opiekunów, którzy biorą w ten sposób na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy dzieci,

2.Podczas wycieczki do lasu (parku, na łąkę) nauczyciel (opiekun) powinien w miarę możliwości dodatkowo sprawdzić teren.

3.Przed każdym przemieszczaniem wycieczki lub wejściem dzieci do autokaru nauczyciel (opiekun) sprawdza ilość dzieci.

4.W autokarze:

  • dzieci powinny wygodnie siedzieć, opierając się plecami o oparcie,
  • opiekun ma obowiązek czuwać, czy jego podopieczni czują się dobrze, czy nie jest im zimno lub za gorąco,

5.Odbiór dzieci z wycieczki odbywa się wyłącznie z terenu przedszkola, na który zostaje wprowadzony przez nauczyciela lub opiekuna.


OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r


Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość