przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216918 odwiedzin

Regulamin Wolontariusza

A A A

 

Regulamin Wolontariusza
w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie

I. Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

II. Cele i sposoby działania

 1. Celem wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Program wolontariatu w przedszkolu  stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz przedszkola i środowiska przedszkolnego.
 6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 8. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 10. Wolontariusz w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.
 11. Wolontariusz włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne .

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Wolontariatu może być młodzież szkolna, respektująca zasady , po uprzednim przedstawieniu opiekunom Wolontariatu , pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
 5. Wolontariusz  kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Wolontariusz  systematycznie uczestniczy także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy wolontariusz  swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Zapisz się na newsletter

kontakt