przejdź do Sochaczew.pl
180213 odwiedzin

Rozkład dnia

A A A

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE - ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00.

2. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są w ciągu całego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–17.00

 

 

                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-8.00    Schodzenie się dzieci do grup przedszkolnych. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela z rodzicami.

 

8.00-8.30    Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wspólne z dziećmi przygotowania do śniadania. Czynności higieniczno-kulturalne.

 

8.30-9.00   Śniadanie - praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne z dziećmi sprzątanie po posiłku. 

 

9.00-10.00  Zajęcia kierowane i niekierowane, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

10.00-10.50  Zabawy i /lub zajęcia  w sali lub ogrodzie przedszkolnym wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

 

10.50 -11.15  Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do posiłku. Obiad - zupa.

 

11.15-11.50  Zabawy i/lub zajęcia w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze.

 

11.50-12.15   Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych. Celebrowanie obiadu – drugie danie - Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne sprzątanie po posiłku. 

 

12.15.14.00  Relaksacja. Leżakowanie. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym. 

 

14.00-14.30   Przygotowania do posiłku. Czynności higieniczne ,samoobsługowe i kulturalne. Podwieczorek. Wspólne sprzątanie po posiłku.

 

14.30-17.00  Aktywność własna dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna. Praca wyrównawcza. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. PSZCZÓŁKI, JAGÓDKI

 

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane w sali, praca indywidualna z dziećmi (praca z dzieckiem zdolnym), indywidualne kontakty z rodzicami.

 

7:30- 12:30 Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej.

 

8:00- 8:15 Zabawy dowolne integrujące grupę i zabawy ruchowe.

 

8:15- 8:30 Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

 

8:30- 9:00 Śniadanie.

 

9:00- 9:20 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

 

9:20- 10:00 Zabawy dowolne.

 

10:00- 11:30 Zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.

 

11:30- 11:45 Przygotowanie do obiadu.

 

11:45- 12:15 Obiad.

 

12:15- 14:00 Leżakowanie.

 

14:00- 14:15 Przygotowanie do podwieczorku.

 

14:15- 14:30 Podwieczorek.

 

14:30- 17:00 Różnorodna działalność dziecka, zabawy w sali lub na powietrzu, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. MOTYLKI, RYBKI

 

Część I – poranna

 

6.30–8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, kontakty nauczyciela  z rodzicami.

 

8.00–8.30

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

8.30–9.00

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

Część II – główna

 

9.00–10.00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Wycieczki.

 

10.00–10.50

 Drugie śniadanie. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 

10.50-11.15

Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do posiłku. Obiad - zupa.

 

11.15-11.45

Zabawy i/lub zajęcia w sali  lub ogrodzie przedszkolnym przy niewielkim udziale nauczyciela. . Praca  indywidualna ,zajęcia wyrównawcze . Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

 

11.45–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

 

Część III – poobiednia

 

12.30–12.40

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

 

12.40–13.50

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

13.50–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

14.00–14.30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Wspólne sprzątanie po posiłku.

 

14.30–17.00

Zabawy samodzielne dzieci w kącikach zainteresowań, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

  

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. SÓWKI, MISIE

 

Część I – poranna

 

6.30–8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, kontakty nauczyciela  z rodzicami.

 

8.00–8.30

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

8.30–9.00

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

Część II – główna

 

9.00–10.00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Wycieczki.

 

10.00–11.15

 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 

11.15-11.30

Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do posiłku.

 

11.30-12.00 

Obiad– celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

 

12.00-12.30

Poobiednia relaksacja. Słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej lub słuchanie nagrania. 

 

Część III – poobiednia

 

12.30–14.15

 

Zabawy i/lub zajęcia w sali  lub ogrodzie przedszkolnym przy niewielkim udziale nauczyciela. . Praca  indywidualna ,zajęcia wyrównawcze.

 

14.15–14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

14.30–14.50

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Wspólne sprzątanie po posiłku.

 

14.50–17.00

Zabawy samodzielne dzieci w kącikach zainteresowań, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość