przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
205049 odwiedzin

Rozkład dnia

A A A

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest przez cały   rok, od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00.                                                                             

2. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są w ciągu całego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.                                                                                                                      

3. Dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu sierpień 2021r.                                                                     

4. przerwa wakacyjna będzie w miesiącu lipiec 2021r.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–17.00

 

            RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-8.00    Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela  z rodzicami.

 

8.00-8.30    Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wspólne z dziećmi przygotowania do śniadania. Czynności higieniczno-kulturalne.

 

8.30-9.00   Śniadanie –wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne z dziećmi sprzątanie po posiłku.

 

9.00-10.00  Zajęcia kierowane i niekierowane, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

10.00-11.15  Zabawy i /lub zajęcia  w sali lub ogrodzie przedszkolnym wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Praca  indywidualna, zajęcia wyrównawcze.

 

11.15 -11.30 Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do obiadu.

 

11.30-12.00   Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych. Celebrowanie obiadu – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne sprzątanie po   posiłku.

 

12.00.14.00  Relaksacja. Leżakowanie. Bajkoterapia. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

14.00-14.30 Przygotowania do posiłku. Czynności higieniczne ,samoobsługowe i kulturalne. Podwieczorek. Wspólne sprzątanie po posiłku.

 

14.30-15.30 Aktywność własna dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna. Praca wyrównawcza. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

15.30-17.00  Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

 

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁ „BIEDRONKI” (3 LATKI)

6.30-7.30 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, itp., indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela z rodzicami.
7.30-8.30 Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wspólne z dziećmi przygotowania do śniadania. Czynności higieniczno-kulturalne.
8.30-9.00 Śniadanie –wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe
posługiwanie się sztućcami. Wspólne z dziećmi sprzątanie po posiłku.
9.00-9.15 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela
9.20 – 10.00 Zabawy dowolne
10.00-11.15 Zabawy i /lub zajęcia w sali lub ogrodzie przedszkolnym wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze.
11.15 -11.30 Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do obiadu.
11.30-12.00 Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych. Celebrowanie obiadu – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne sprzątanie po posiłku.
12.00.14.00 Leżakowanie.
14.00-14.30 Przygotowania do posiłku. Czynności higieniczne ,samoobsługowe i kulturalne. Podwieczorek. Wspólne sprzątanie po posiłku.
14.30-15.00 Aktywność własna dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna. Praca wyrównawcza. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
15.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁY „PSZCZÓŁKI” I ,,JAGÓDKI" (4 LATKI)

Część I – poranna

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci /w grupach połączonych od 6.30 – 7.30/. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela z rodzicami.
8.00-8.30 Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wspólne
z dziećmi przygotowania do śniadania. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30-9.00 Śniadanie –wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne z dziećmi sprzątanie po posiłku. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.
Część II – główna

9.00-9.20 Zajęcia kierowane i niekierowane, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. 
9:20-10:00 Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, dydaktycznych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Realizacja wybranych programów profilaktycznych, projektów, programów własnych. Zajęcia dodatkowe - j.angielski, zajęcia logopedyczne grupowe. Zabawy rytmiczne, umuzykalniające, zabawy z kodowaniem. II śniadanie.
10.00-11.15 Zabawy i/ lub zajęcia w sali lub ogrodzie przedszkolnym wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków –doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze.
11.15 -11.30 Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do obiadu.
11.30-12.00 Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych. Celebrowanie obiadu – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Wspólne sprzątanie po posiłku.
Część III – poobiednia

12.00.14.00 Relaksacja. Bajkoterapia - słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchowisk - kształtowanie postaw moralnych, wychowanie do wartości na przykładzie bajek. Muzykoterapia - słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia rozluźniające, wyciszające, oddechowe. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści programowe. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
14.00-14.30 Przygotowania do posiłku. Czynności higieniczne ,samoobsługowe i kulturalne. Podwieczorek. Wspólne sprzątanie po posiłku.
14.30-15.30 Aktywność własna dzieci w kącikach zainteresowań, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna. Praca wyrównawcza. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
15.30-17.00 Rozchodzenie się dzieci /w grupach połączonych od 15.00/. Zabawy dowolne odpowiadające
zainteresowaniom dzieci. Kontakty z rodzicami.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁ „RYBKI” (5 LATKI)

Część I – poranna

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci /w grupach połączonych od 6.30 – 7.30/. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela z rodzicami.
8.00-8.30 Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wspólne
z dziećmi przygotowania do śniadania. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30-9.00 Śniadanie –wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Wspólne z dziećmi sprzątanie po posiłku. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.
Część II – główna
9.00-10.00 Zajęcia kierowane i niekierowane, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, dydaktycznych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
10.00-11.15 Zabawy i/ lub zajęcia w sali lub ogrodzie przedszkolnym wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków –doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze.
11.15 -11.30 Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do obiadu.
11.30-12.00 Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych. Celebrowanie obiadu – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Wspólne sprzątanie po posiłku.
Część III – poobiednia

12.00.14.00 Relaksacja. Bajkoterapia. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści programowe. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
14.00-14.30 Przygotowania do posiłku. Czynności higieniczne ,samoobsługowe i kulturalne. Podwieczorek. Wspólne sprzątanie po posiłku.
14.30-15.30 Aktywność własna dzieci w kącikach zainteresowań, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna. Praca wyrównawcza. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
15.30-17.00 Rozchodzenie się dzieci /w grupach połączonych od 15.00/. Zabawy dowolne odpowiadające
zainteresowaniom dzieci. Kontakty z rodzicami.
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁY „MOTYLKI” I ,,SÓWKI" (5-6  LATKI) - ODDZIAŁY FILIALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
Część I – poranna

6:30–8:00 Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci odpowiadające ich zainteresowaniom m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi, kontakty nauczyciela z rodzicami. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
8:00–8:15 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.15–8.30 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości
o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.
8.30 – 9.00 Przygotowanie do I zajęcia.
Część II – główna

9.00–9.30 I zajęcie kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Wycieczki.
9.30-9.35 Przerwa między zajęciami. Czynności samoobsługowe w łazience. Picie wody. Przygotowanie do II zajęcia
9.35- 10.05 II zajęcie kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Wycieczki.
10.05–11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
11.30-11.45 Czynności higieniczno-kulturalne. Przygotowania do posiłku. Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem, nożem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
11.45–12.30 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe. Relaks poobiedni, bajkoterapia - czytanie opowiadań, bajek, słuchanie słuchowisk. Muzykoterapia – słuchanie
muzyki relaksacyjnej. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Część III – poobiednia

12.30–14.00 Zabawy i/lub zajęcia w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze.
14.00–14.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Wspólne sprzątanie po posiłku.
14.30–17.00 Zabawy samodzielne dzieci w kącikach zainteresowań, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


  

Zapisz się na newsletter

kontakt