przejdź do Sochaczew.pl
172702 odwiedzin
Zajęcia otwarte w przedszkolu z udziałem rodziców

Dnia 24.04.2014r w grupie Jagódki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jak sama nazwa podpowiada – były to zajęcia ruchowe. Za pomocą tej metody dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni. Metoda ta również usprawnia ruchowo, uczy dzielenia przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Udział w tych zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Dziecko może zaobserwować i doświadczyć:
1. Która część ciała się porusza?
2. W jakich kierunkach porusza się ciało?
3. W jaki sposób porusza się ciało?
4. Z kim lub z czym wykonywany jest ruch (np. z partnerem, z przyborem)?
5. Jaki jest stosunek ruchu do grawitacji?

...a także poznaje cechy ruchu charakteryzujące każdy ruch człowieka:
1. Energia (ruch mocny-ruch łagodny) – wymiar ten dotyczy siły jaka jest wkładana w wykonywanie danego ruchu.
2. Przepływ (ruch swobodny-ruch kontrolowany) – ruch swobodny nie jest w pełni kontrolowany przez poruszającą się osobę, trudno zatrzymać go nagle w dowolnym punkcie, ponieważ ma dużą bezwładność; ruch kontrolowany można natomiast zatrzymać w każdej chwili, ponieważ przebiega pod stałą, świadomą kontrolą.
3. Przestrzeń (ruch wielokierunkowy-ruch prosty, jednokierunkowy) – wymiar ten dotyczy kierunku ruchu: czy odbywa się w jednym, stałym kierunku, czy też kierunek ten jest zmieniany na różnych etapach ruchu.
4. Czas (ruch szybki-ruch wolny) – to wymiar, który charakteryzuje tempo wykonywania określonego ruchu.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazuje na „Relacjach” - w zależności od tego czy ruch jest wykonywany z partnerem, czy też w grupie:
1. Relacja „z” - opiekuńcza. Jeden z partnerów – bierny i słabszy – poddaje się ruchom drugiego, aktywnego, silnego partnera, który się nim opiekuje. Dzięki tej relacji dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa i nabiera zaufania do partnera oraz grupy.
2. Relacja „przeciwko” - siłowa. Obie osoby są aktywne i silne, a ich energia jest skierowana na przeciwstawianie się partnerowi. Dzięki temu dziecko uświadamia sobie, że siły można używać bez agresji. Wówczas nabiera zaufania do siebie, swoich możliwości, ma poczucie własnej wartości.
3. Relacja „Razem” - Partnerzy mają do siebie zaufanie, zwracają uwagę na swoje wzajemne potrzeby i realizują je, harmonijnie współdziałając. Następny krok, to ćwiczenia w grupie, które służą rozwijaniu komunikacji społecznej i współpracy.

Zajęcie to było jednocześnie pożegnaniem cioci Sary – pedagoga specjalnego, która kończy pracę w naszej placówce. Z tej okazji rodzice, dzieci i współpracownicy serdecznie podziękowali Jej za wspólnie spędzone chwile, czas i pracę poświęcony nie tylko dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także dzieciom zdrowym.

      To już drugie zajęcie otwarte z udziałem rodziców w grupie Jagódki. Pierwsze odbyło się w październiku i było to zajęcie wychowawczo-edukacyjne nt. „Kodeks przedszkolaka i jego praktyczne przestrzeganie w grupie przedszkolnej i w domu rodzinnym” (w ramach WDN). Celami głównymi zajęcia było rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi oraz budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, zeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Motywem przewodnim zajęcia były słowa:


„Dwie łyżki uśmiechu,
trochę życzliwości,
okruszek dobroci,
ziarenko miłości...”


Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w naszych zajęciach otwartych i tak sobie myślimy i życzymy, żeby powyższe słowa były zawsze motywem przewodnim w naszej współpracy; przedszkola z rodzicami.


Zapraszamy do galerii zdjęć.

A A A
30.04.2014
godz.19:59

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość