przejdź do Sochaczew.pl
179100 odwiedzin
Trwa rekrutacja dzieci niepełnosprawnych

DRODZY RODZICE! PRZYPOMINAMY, IŻ  NADAL TRWA REKRUTACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie mieści się przy ulicy 15-go sierpnia 50 i uczęszczają dzieci do niego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do naszego oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z zespołem Downa,
  • z niewielkimi zaburzeniami narządów ruchu,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania,
  • z autyzmem,
  • z Zespołem Aspergera
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z zaburzeniami narządów zmysłów (wadami wzroku i słuchu).

 

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że przebywanie w grupie rówieśniczej dzieci z deficytami rozwojowymi jest podstawą ich terapii. Tutaj są one całkowicie akceptowane, łatwiej przyswajają wiedzę i nawiązują kontakty. Ogromne korzyści czerpią również dzieci zdrowe, ponieważ od początku uczą się opiekuńczości, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, czują się odpowiedzialne za koleżanki i kolegów. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie się ich osobowości.

 Nasze przedszkole ma piękny i bardzo duży ogród ze starodrzewem, który wyposażony jest w wysokiej jakości, bezpieczny sprzęt do zabaw. W oddziałach integracyjnych dziećmi niepełnosprawnymi zajmują się trzy osoby - nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz pedagog specjalny, który wspomaga nauczyciela w grupie oraz prowadzi zajęcia indywidualne.  W terapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracujemy w oparciu o różnorodne metody aktywizujące m. in.: metodę komputerowego wspomagania, logorytmikę, Metodę Dennisona, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, „Poranny Krąg”- stymulacja polisensoryczna według pór roku, Metodę Malowania Dziesięcioma Palcami, metody plastyczne, gry i zabawy ruchowe, wybrane techniki relaksacyjne, Technikę „Kolorowych figur geometrycznych”, Pedagogikę Zabawy, wykorzystując zasoby bogato wyposażonych gabinetów terapeutycznych oraz sprzęt rehabilitacyjny i tablicę interaktywną.


W działania każdej grupy włączają się także specjaliści - logopedzi, prowadząc w najstarszych grupach wiekowych specjalnie opracowane zajęcia o charakterze integracyjnym. Praca  logopedy głównie jednak ma charakter indywidualny. Zajęcia ze specjalistami w gabinecie cieszą się dużym zainteresowaniem. Prowadzimy „Grupę wsparcia" dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w ramach której rodzice mają możliwość skonsultować swoje problemy z nami – specjalistami oraz innymi rodzicami.  W przedszkolu odbywają się również 2 razy w tygodniu zajęcia terapeutyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, w których uczestniczą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rodzicami.. Posiadamy gabinety terapeutyczne, które są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczno - terapeutyczne, a wśród nich m.in. tablica interaktywna,  pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii z elementami integracji sensorycznej, komputer z nowym oprogramowaniem do diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęć logopedycznych. Zapewniamy każdy rodzaj diety - posiłki są przygotowywane z uwzględnieniem różnych alergii pokarmowych. Posiadamy dobrze wyposażoną salę gimnastyczno - rehabilitacyjną oraz salę do zajęć muzyczno - rytmicznych.


Warto dodać, iż współpracujemy z placówkami zajmującymi się problemami dzieci niepełnosprawnych, m. in.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami edukacyjnymi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania dokumentów ( podanie o przyjęcie dziecka, aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ) w sekretariacie przedszkola.

A A A
23.07.2014
godz.22:15
 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość