przejdź do Sochaczew.pl
179102 odwiedzin
„Szukamy śladów wiosny"- JAGÓDKI

Dnia 21.03.2014 w Pierwszy Dzień Wiosny w grupie „Jagódki” odbyły się zajęcia pt. „Szukamy śladów wiosny” w ramach projektu MEN „Przedszkole w ruchu”. Zajęcia zostały przeprowadzone metodą zadaniową i zabawowo-naśladowczą, a to scenariusz zajęć:

 

TEMAT: „SZUKAMY ŚLADÓW WIOSNY” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 

Pomoce dydaktyczne: obręcze, woreczki, ławka, nagranie CD, instrumenty perkusyjne (tamburyno, bębenek, trójkąt).

 

 

CELEMI GŁÓWNYMI zajęć były:

-        Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe

-        Rozwijanie grup mięśniowych

-        Rozwijanie cech sprawności motorycznej

-        Doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania ćwiczeń

 

 

CELAMI OPERACYJNYMI były:

-        Dzieci poznają sposoby wykonywania nowych ćwiczeń

-        Dzieci reagują ruchem na dźwięk poszczególnych instrumentów muzycznych (barwa, tempo, dynamika) oraz polecenie – hasło nauczyciela

-        Dzieci potrafią wykonać ćwiczenia rozwijające poszczególne grupy mięśniowe

-        Dzieci chętnie wykonują polecenia nauczyciela

-        Dzieci są aktywne i pogodne podczas zajęcia

 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Część I: Wstępna

 1. Marsz, bieg po obwodzie koła do akompaniamentu nagranej muzyki (CD).
 2. Ćwiczenie orientacyjne porządkowe „Wiosenne Elfy”. Dzieci poruszają się w luźnej gromadce do muzyki odtwarzanej z płyty. Muzyka milknie – dzieci wykonują ukłon w dowolnej pozycji – zatrzymanie ruchu w ukłonie.
 3. Ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe „Spotkanie w lesie”. Dzieci poruszają się po sali naśladując zwierzęta. Dźwięki bębenka – naśladowanie chodu niedźwiedzia. Dźwięk tamburyna – latają ptaki. Dźwięk trójkąta – stanie w miejscu, ręce wzniesione do góry i opadające na dół.
 4. Ćwiczenie wyprostne „Wiosna budzi kwiaty”. Siad klęczny. Obudzony kwiat rośnie i jest coraz większy. Zmiana pozycji z niskiej na wysoką w miejscu (pozycja niska – zamknięta). Całe ciało stopniowo rozwija się i rośnie jak kwiatek  w słońcu. Reagowanie na sygnał dźwiękowy.

 

 

Część II: Główna

 1. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej „Pozdrawiamy wiosnę”. Przed każdym dzieckiem leży obręcz. Siad klęczny. Na sygnał dzieci skłaniają się w przód i czołem dotykają obręczy, następnie prostują się nie unosząc z pięt.
 2. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie czołowej – skłony boczne „Odgłosy wiosny”. Siad skrzyżny. Dzieci nasłuchują „odgłosów w lesie” (muzyka z płyty). Wykonują skłony boczne dotykając uchem kolana lewego i prawego.
 3. Zabawa bieżna „Zięby i kukułka”. Każda zięba mieszka w swoim gniazdku – obręczy. Kukułka natomiast jest bez gniazda. Na hasło „Ptaki z gniazd!” wszystkie dzieci wybiegają z obręczy, zajmują najbliższą obręcz. Zięba, która straciła swoje gniazdo zostaje kukułką.
 4. Czworakowanie i pełzanie „Idą jeże”. Pani Wiosna obudziła jeże, które są głodne i szukają pożywienia. Muszą przejść pod przeszkodą. Dzieci czworakują pod naciągniętą skakanką, następnie pełzają pod obniżoną skakanką.
 5. Ćwiczenie z elementami równowagi - „Przejście przez most”. Przez las płynie strumyk. Należy przejść na drugą stronę lasu przez most (ławeczkę). Nagle zrywa się wiatr. Dzieci wykonują obrót i idą dalej.
 6. Ćwiczenie z elementami skoku „Kamienie na ścieżce”. Skok rozkroczno-zwarty. Woreczki ułożone  w linii prostej.
 7. Ćwiczenie z elementem rzutu „Kamyki do wody”. Na sygnał słowny dzieci wrzucają woreczki do kosza.

 

 

Część III: Końcowa

 1. Ćwiczenie estetyki ruchu i mięśni nóg „Balet na trawie” (muzyka z płyty CD). Polecenia „Najpierw tańczą same ramiona” „...potem nogi...”, „...następnie całe ciało”. Muzyka cichnie. Siad skrzyżny i stanie bez pomocy rąk.
 2. Marsz po obwodzie koła. Stopniowe zwolnienie tempa i zatrzymanie się bez ruchu.

 

 

 

            Joanna Bytniewska i Sara Zielińska

A A A
26.03.2014
godz.10:23

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość