przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216920 odwiedzin
Charytatywna zbiórka "Góra Grosza"

Drodzy Rodzice,

Przedszkole włączyło się w charytatywną zbiórkę "Góra Grosza”. W naszej placówce akcja przeprowadzona zostanie poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w  dniach 01-28.02.2023 r.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Towarzystwo Nasz Dom będące organizatorem zbiórki, od wielu lat wspiera dzieci i młodzież finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT.

Zachęcamy do włączenia się w akcję - pula nagród wynosi aż 28000 zł! Monety będziemy zbierać do specjalnej skarbonki znajdującej się w szatni przy wejściu głównym przedszkola i drugiej, znajdującej się w sali oddziału „Drużyna Marzeń”. Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na stronie www.towarzystwonaszdom.pl. Dziękujemy!

A A A
28.01.2023
godz.11:07
 

Zapisz się na newsletter

kontakt