przejdź do Sochaczew.pl
172781 odwiedzin
Rekrutacja 2017/2018

DRODZY RODZICE!!! 


 • 1. REKRUTACJA DZIECI ZDROWYCH
 •  
 • Od 1 marca 2018 roku rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

  Dzieci urodzone w latach 2012 - 2015, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019  mogą korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji.

  Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie pod adresem

  www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl 

   

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

  =Zarządzenie Nr 23.2018.pdf

   

  Dzieci sześcioletnie, które urodziły się w roku 2012 obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

   

  2. REKRUTACJA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

   

  Rodzice dzieci niepełnosprawnych składają dokumenty osobiście w sekretariacie przedszkola lub u dyrektora, bez wcześniejszego logowania się w systemie elektronicznego naboru. 

  Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składamy następujące dokumenty:                

   

  - podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola z uzasadnieniem,                            

  - dokumentację wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (orzeczenie),                  

  - opinie o dziecku, programy terapeutyczne jeśli dziecko takie posiada,                         

  - dokumentację medyczną lub psychologiczną szerzej obrazującą zaburzenia dziecka w celu jak najszybszej organizacji pomocy,          

  - inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka.                      

              

  A A A
  24.02.2018
  godz.20:27

  Zapisz się na newsletter

  kontakt
  imię i nazwisko
  adres e-mail
  wiadomość