przejdź do Sochaczew.pl
172781 odwiedzin
W krainie śniegu i lodu

 

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu…

Robert Fulghum

Drodzy Rodzice!

 

 "BIEDRONKI" PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ KSZTAŁTOWAŁY POSTAWY PODZIWU DLA PIĘKNA NATURY, WZBOGACAŁY SŁOWNICTWO  - O WYRAZY ARKTYKA, ANTARKTYDA, NAZWY ZWIERZĄT POLARNYCH I ICH PRZYSTOSOWAŃ (GŁÓWNIE PINGWINÓW) DO ŻYCIA W KRAINIE LODU I ŚNIEGU.
TEN BLOK TEMATYCZNY CIESZYŁ SIĘ WIELKIM ZACIEKAWIENIEM.

 

Świat jest wielki i życie w różnych jego częściach wygląda inaczej. Warto zadbać o to, aby dzieci miały możliwość poznawania świata przyrody w różnych regionach, poznawania innych kultur, warto wzbudzać w nich zainteresowanie obyczajami, sztuką, kuchnią… innych narodów.

 

Tak wiele można się przecież nauczyć o sobie, ucząc się o innych. I tak wiele można nauczyć się od innych. Obcowanie z inną kulturą wymaga wrażliwości na różnice w zachowaniu i obyczajowości. O tych różnicach również należy z dziećmi rozmawiać i uczyć je wrażliwości.

 

Szacunku dla innych narodowości i kultur dzieci uczą się przede wszystkim w najbliższym środowisku. Szacunek rodzi szacunek. Jeśli dziecko doświadcza szacunku ze strony dorosłych, nie będzie podatne na uleganie uprzedzeniom, nie będzie także akceptowało poniżania jednych ludzi przez drugich. Żadne dziecko samo z siebie nie uważa, że jest kimś lepszym tylko dlatego, że ma taki, a nie inny kolor skóry. Takiej postawy może się nauczyć od starszych. Dlatego tak ważne jest, by dorośli uważali na język, jakim posługują się na co dzień. Czasem rzucone bezmyślnie określenie zapada głęboko w dziecięcym umyśle – dziecko słucha nas i uczy się, nawet jeśli nam, dorosłym, wydaje się, że jest zajęte zabawą. Należy rozmawiać z dziećmi o różnicach między ludźmi, bo dzieci z czasem je dostrzegają, wystrzegając się przy tym tonu oceniającego, wartościującego.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, różnorodność, współpraca, zaufanie, odpowiedzialność

 

W minionym tygodniu poznawaliśmy i uczyliśmy się poprzez:

 

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– kształtowanie postawy szacunku dla różnorodności świata;

– wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole i szanowania wytworów pracy kolegów;

– rozwijanie zaufania do kolegów z grupy oraz budowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegów.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

– rozwijanie sprawności ruchowej, prawidłowej postawy, wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg, koordynacji wzrokowo-ruchowej; kształcenie poczucia rytmu i frazy muzycznej; rozwijanie sprawności manualnej;

– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez omawianie treści ilustracji, odnajdowanie

różnic i podobieństw w wyglądzie zwierząt przedstawionych na ilustracjach; poznanie graficznego obrazu głoski i (liter i, I) oraz wyrazów i fraz (np.: Arktyka, Antarktyda, igloo, pingwin, mors, foka);

– wzbogacanie słownictwa m.in. o wyrazy Arktyka, Antarktyda, Inuita, zorza polarna, nazwy zwierząt polarnych; rozwijanie świadomości językowej poprzez poznawanie wyrazów, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia;

– poznanie wybranych elementów świata przyrody, najważniejszych przystosowań zwierząt polarnych (przede wszystkim pingwinów) do życia w krainie wiecznych lodów, poznanie zjawiska zorzy polarnej;

ćwiczenie umiejętności ustalania liczby elementów oraz rozpoznawania zapisu cyfrowego liczb; kształtowanie umiejętności wyznaczania sumy obiektów jednakowych i sumy różnych obiektów; wprowadzenie symbolicznego zapisu dodawania;  

 

Jak wspierać dziecko?

Warto rozwijać w dziecku ciekawość świata, pokazywać jego różnorodność, zachęcać do zgłębiania tajemnic odległych miejsc, różnych

od jego własnego otoczenia. To pobudza wyobraźnię, rozbudza marzenia, a te w przyszłości mogą stać się doskonałą motywacją do

zgłębiania literatury, nauki języków obcych, podróży…

ZAPRASZAMY DO GALERII!

A A A
18.02.2018
godz.18:48
 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość