przejdź do Sochaczew.pl
179100 odwiedzin
Zapisy na dyżur wakacyjny - lipiec i sierpień

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI RODZICÓW OBYDWOJGA PRACUJĄCYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na w/w dyżur jest:

  • wpisywanie dzieci na listę do dnia 20. 06.2017r. u p. Katarzyny Orlińskiej
  • wypełnienie ,,Karty zgłoszenia do przedszkola’’ wraz z załącznikami (upoważnieniem do odbioru dziecka, zaświadczeniem o nie korzystaniu przez rodziców w danym miesiącu z urlopu wypoczynkowego)
  • opłaty za  lipiec i sierpień należy dokonać do dnia 23. 06. 2017r na konto dyżurujących przedszkoli  po podpisaniu umowy w przedszkolu macierzystym.

Uwaga: przy wpłatach do banku na konto prosimy podawać dokładne imię i nazwisko dziecka oraz  wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

Lp.

Nazwa i adres

 przedszkola dyżurującego

MIESIĄC

 DYŻURU

Nr rachunku w Banku PeKaO S.A. I/O

Ul. 1 Maja 19 Sochaczew

1.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 7

ul. Żwirki i Wigury;96-500 Sochaczew

Tel/fax-0468623380

SIERPIEŃ

Przedszkole Nr7 czynne jest od 6.30 -17.00 

Nr rachunku:

28 1240 1822 1111 0000 07198573

2.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 1

ul. Hanki Sawickiej 2; 96- 500 Sochaczew

tel/fax-.0468622648

LIPEC

Przedszkole Nr 1czynne jest od 6.30 -17.00 

Nr rachunku:

31 1240 1822 1111 0000 0719 8616

3.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

ul.Poprzeczna     96-500 Sochaczew

tel/fax- 468624170

LIPIEC

Przedszkole Nr 3 czynne jest od  6.30- 17.00

Nr rachunku:

05 1240 1822 1111 0000 0719 8599

4.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4

Ul.15 Sierpnia  96-500 Sochaczew

Tel/fax - 468630920

 

SIERPIEŃ

Przedszkole Nr 4czynne jest od 6.30 -17.00 

Nr rachunku

84 1240 1822 1111 0000 0719 8632

5.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6

Ul. Chodakowska 96-500 Sochaczew

Tel/fax 468632643

SIERPIEŃ

Przedszkole Nr 6 czynne jest od 6.30 -17.00 

Nr rachunku

72 1240 1822 1111 0000 0719 8557

 

 

                                                                        

A A A
01.06.2017
godz.15:54

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość