przejdź do Sochaczew.pl
178684 odwiedzin
Oferta grupowych zajęć dodatkowych

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie prowadzone są również dodatkowe grupowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze jak: język angielski, religia, multimedia (zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej), zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne z akompaniatorem (rytmika).


Zajęcia prowadzą
:

-  Zajęcia z rytmiki - wychowawcy i nauczyciel akompaniator p. Katarzyna Proch

-  Zajęcia z języka angielskiego - nauczyciel p. Filip Jędrzejewski

-  Zajęcia multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej - wychowawcy poszczególnych grup

-  Zajęcia z religii -nauczyciel katecheta p. Agnieszka Przybyłek

 

Celem zajęć dodatkowych jest:

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i talentów dziecka

- Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka

- Wprowadzanie dziecka w edukację multimedialną i językową (priorytety edukacyjne MEN)

-  Przygotowanie dziecka do podjęcia gotowości szkolnej

- Wyrabianie prawidłowych postaw wychowawczych związanych ze współpracą oraz nauką w grupie rówieśniczej

 

Harmonogram zajęć w poszczególnych grupach znajduje się w zakładce ZAJĘCIA DODATKOWE.

 

A A A
08.10.2014
godz.17:27

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość