przejdź do Sochaczew.pl
148850 odwiedzin

Zasady rekrutacji

A A A

 1. REKRUTACJA DZIECI ZDROWYCH


Od 1 marca 2018 roku rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Dzieci urodzone w latach 2012 - 2015, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019  mogą korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji.

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie pod adresem

www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

=Zarządzenie Nr 23.2018.pdf

 

Dzieci sześcioletnie, które urodziły się w roku 2012 obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

 

2. REKRUTACJA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych składają dokumenty osobiście w sekretariacie przedszkola lub u dyrektora, bez wcześniejszego logowania się w systemie elektronicznego naboru. 

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składamy następujące dokumenty:                

 

- podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola z uzasadnieniem,                            

- dokumentację wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (orzeczenie),                  

- opinie o dziecku, programy terapeutyczne jeśli dziecko takie posiada,                         

- dokumentację medyczną lub psychologiczną szerzej obrazującą zaburzenia dziecka w celu jak najszybszej organizacji pomocy,          

- inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka.                      

            


Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość