przejdź do Sochaczew.pl
135142 odwiedzin

Procedura spacerowania dzieci na terenie przedszkolnym

A A A

 

 

PROCEDURA SPACEROWANIA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLNYM  

W  MIEJSKIM   PRZEDSZKOLU   NR  4

Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  W SOCHACZEWIE


 


1. Przed wyjściem dzieci na spacer po terenie przedszkolnym nauczycielka zobowiązana jest  sprawdzić stan liczebny grupy. 


2. Konieczne jest sprawdzenie czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane.  


3. Furtka i brama wjazdowa do przedszkola powinny być zamknięte, za co odpowiedzialny jest pracownik do prac lekkich, lub inny pracownik przedszkola wskazany przez nauczyciela.  


4. Spacer powinien odbywać się wokół przedszkola po chodniku lub miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w warunkach bezpiecznych dla dzieci i by nie uszkodzić odzieży wierzchniej wychowanków.


5. Osobą prowadzącą grupę jest zawsze nauczyciel.


6. Nauczycielka zobowiązana jest do ustawienia dzieci w odpowiednim szyku.


7. Dzieci spacerują ustawione parami( grupy starsze) ,a maluchy mogą  przy użyciu węża z szelkami.


8. Na końcu grupy idzie  pomoc nauczyciela, która kontroluje zachowania dzieci.


9. W czasie spaceru należy uważać na możliwość poruszania się pojazdów mechanicznych, po drodze wjazdowej do budynku przedszkolnego( przyjazd rodziców, opiekunów dzieci, pracowników przedszkola, firmy zaopatrzeniowe ,firma Remondis itp.)


10. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


11. Nad bezpieczeństwem dzieci uczestniczących w spacerze czuwa cały personel grupy, jednak to nauczycielka  ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie jej podopiecznych.


12. Spacer należy zakończyć również przeliczeniem wszystkich uczestników.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r
Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość