przejdź do Sochaczew.pl
140976 odwiedzin

Rozkład dnia

A A A

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. SÓWKI, MISIE

 

 

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane w sali, praca indywidualna z dziećmi (praca z dzieckiem zdolnym), indywidualne kontakty z rodzicami.

 

7:30- 12:30 Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej.

 

8:00- 8:15 Zabawy dowolne integrujące grupę i zabawy ruchowe.

 

8:15- 8:30 Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

 

8:30- 9:00 Śniadanie.

 

9:00- 9:20 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

 

9:20- 10:00 Zabawy dowolne.

 

10:00- 11:30 Zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.

 

11:30- 11:45 Przygotowanie do obiadu.

 

11:45- 12:15 Obiad.

 

12:15- 14:00 Leżakowanie.

 

14:00- 14:15 Przygotowanie do podwieczorku.

 

14:15- 14:30 Podwieczorek.

 

14:30- 17:00 Różnorodna działalność dziecka, zabawy w sali lub na powietrzu, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. JAGÓDKI, BIEDRONKI

 

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane w sali, praca indywidualna z dziećmi (praca z dzieckiem zdolnym), indywidualne kontakty z rodzicami.

 

7:30- 12:30 Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej.


8:00- 8:15 Zabawy dowolne integrujące grupę i zabawy ruchowe.

 

8:15- 8:30 Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

 

8:30- 9:00 Śniadanie.

 

9:00- 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

10:00- 11:30 Zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.

 

11:30- 11:45 Przygotowanie do obiadu.

 

11:45- 12:15 Obiad.

 

12:15- 14:00 Poobiednia relaksacja. Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela, słuchanie słuchowisk z taśm magnetofonowych, pobyt na terenie przedszkolnym, zabawy dowolne w sali itp.

 

14:00- 14:15 Przygotowanie do podwieczorku.

 

14:15- 14:30 Podwieczorek.

 

14:30- 17:00 Różnorodna działalność dziecka, zabawy w sali lub na powietrzu, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. MOTYLKI, PSZCZÓŁKI

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane w sali, praca indywidualna z dziećmi (praca z dzieckiem zdolnym), indywidualne kontakty z rodzicami.

 

8:00-13:00 Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej.

 

8:00-8:15 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczycielki.

 

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania, kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

 

8:30-9:00 Śniadanie.

 

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

10:00-11:00 Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

11:00- 11:45 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu, kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

 

12:00-12:30 Obiad- kształtowanie czynności samoobsługowych i kulturalnych.

 

12:30-13:00 Poobiednia relaksacja. Słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej lub słuchanie nagrania.

 

13:00-14:00 Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkola.

 

14:00-14:15 Przygotowanie do podwieczorku, wyrabianie czynności i nawyków higienicznych związanych z samoobsługą dzieci.

 

14:15-14:30 Podwieczorek.

 

14:30- 17:00 Różnorodna działalność dziecka, zabawy w sali, na powietrzu, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia wyrównawcze, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

  

 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość